Vår kursplan – Våren 2024

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 09:30 til 15:00

SAL A Enter Name Kurs. Id: 080 Få plasser
Tirsdag

Kl. 09:30 til 15:00

SAL A Enter Name Kurs. Id: 080 Få plasser
Onsdag

Kl. 18:45 til 19:45

SAL B Nutti Kurs. Id: 059 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:45

SAL B Nutti Kurs. Id: 060 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:45

SAL B Nutti Kurs. Id: 061 Få plasser

Kl. 09:30 til 15:00

SAL A Enter Name Kurs. Id: 080 Få plasser
Torsdag

Kl. 09:30 til 15:00

SAL A Enter Name Kurs. Id: 080 Få plasser
Fredag
Lørdag
Søndag